Про нас
Погода


Життя - це подорож, а не
пункт призначення

Steven Tyler

"Aerosmith"

Відгуки,

пропозиції,

коментарі

   

Метою занять є:
 • вивчення теоретичних основ процесів фотозйомки та подальшої обробки і зберігання одержаних фотозображень; 
 • набуття практичних навичок вибору та застосування сучасної фототехніки;
 • набуття практичних навичок проводити фотозйомку практично в будь-яких умовах та оперативно корегувати окремі складові процесу фотозйомки залежно від поставленої мети і умов, що мають місце, для досягнення якісного результату;
 • навчитися аналізувати результати, виявляти і усувати недоліки;
 • набуття практичних навичок роботи з одержаними при фотозйомці фотозображеннями.

Після занять: 
 • Ви зможете реалізувати свій творчий потенціал;
 • почнете зовсім по-іншому дивитися на навколишній світ та глибше і всебічніше його пізнавати;
 • Ви зможете самостійно вибрати фотокамеру, підібрати до неї об’єктив, фотоспалах, інші пристрої та аксесуари залежно від умов і мети фотозйомки;
 • будете керувати всіма елементами і етапами процесу фотозйомки, а не Ваша фотоапаратура, – автоматичний режим відійде на задній план;
 • кількість "бракованих" кадрів зменшиться багатократно;
 • такі невідомі слова як "видержка", "діафрагма", "ISO", "глибина різкості", "баланс білого" стануть Вашими друзями і Ви їх почнете вільно використовувати;
 • будете правильно створювати композицію і кожна фотографія буде мати свою Душу і зміст;
 • фотографії будуть яскраво відрізнятися від тих, що були раніше, і від фотографій друзів;
 • виникне бажання знімати все більше і більше в найменш доступних, "складних" місцях та умовах і … глибше окунутися в мандри.
Особливості:
 • заняття організовані так, щоб учень в доступній формі міг всебічно пізнати як процес фотозйомки, так і окремі його складові, доповнити, удосконалити свої знання та навички;
 • заняття проводяться як з використанням цифрової фотоапаратури, так і аналогових (плівкових) фотоапаратів;
 • забезпечується максимальний індивідуальний підхід до кожного учня;
 • програма та її складові підбираються індивідуально;
 • при наявних базових знаннях можливо виключити із програми відповідні теми;
 • теорія, обмін досвідом і виконання практичних завдань крокують паралельно разом;
 • виконання домашніх завдань закріплює розглянутий матеріал та розширює інтелектуальний світогляд; 
 • діє принцип послідовності – поки є запитання і відсутні практичні навички – далі не "рухаємося";
 • місце та час занять обумовлюються індивідуально або заняття проводяться під час подорожей;
 • за бажанням організовуються фототури, в яких всебічно відпрацьовуються практичні завдання, здійснюється обмін досвідом і робота над помилками;
 • кожен працює їз своєю фотоапаратурою. Мінімальні вимоги до фотоапарата – наявність наступних режимів: ручної наводки на різкість, виставлення значень чутливості, видержки і діафрагми в ручному режимі, ручний баланс білого, пріоритету видержки, пріоритету діафрагми, корегування експозиції, наявність оптичного трансфокатора (не менше 3-х кратного). Найбільш підходять дзеркальні фотоапарати із змінною оптикою або об’єктивом з великим діапазоном зміни фокусної відстані;
 • з урахуванням дитячої психології програма адаптується під окремий курс "Юний фотограф".

Програма:
 1. Око – приймач візуальної інформації.
 2. Світло, колір та освітлення – визначення і основні характеристики.
 3. Фізичні основи оптики.
 4. Визначення і зміст фотографії та відеозйомки.
 5. Особливості фотографічного процесу.
 6. Історія розвитку фотографії. Перші оптичні зображення та світлочутливі речовини. Особливості цифрових фотозображень.
 7. Характеристики фотографічних зображень.
 8. Поняття фотографічної апаратури, її склад та будова. Визначення, будова і класифікація фотокамер, їх основні характеристики. Визначення, будова і класифікація об’єктивів. Призначення, класифікація та принцип роботи вимірювальних пристроїв. Природні та штучні джерела освітлення. Додаткове фотоустаткування.
 9. Визначення і сутність процесу фотографічної зйомки, її види та складові. Закон взаємокомпенсації. Правила вибору якісних і кількісних характеристик основних складових.
 10. Поняття та загальні відомості про експозицію. Експозиційні параметри. Експозиційні числа. Способи та методи визначення експозиції. Основні фактори, які впливають на вибір експозиції. Особливості корегування значень основних складових експозиції залежно від мети фотозйомки і обладнання, що використовується. Подвійна і багатократна експозиція.
 11. Особливості процесу наводки на різкість, вибору та здійснення автоматичного або ручного режиму наводки на різкість.
 12. Баланс білого, балансування білого – сутність та методи досягнення.
 13. Особливості зйомки нерухомих об’єктів. 
 14. Особливості великомасштабної, макрозйомки, зйомки з великої відстані.
 15. Особливості зйомки рухомих об’єктів. Створення ефектів руху.
 16. Особливості підводної фотозйомки. 
 17. Композиція – свідоме формування фотографічного твору.  Правила композиції. Ефект "присутності" в фотографії. "Живі" і "мертві" фотографії.
 18. Аналіз одержаного фотографічного зображення. Шляхи та засоби покращення зображення.
 19. Основи роботи з фотозображеннями в цифровій формі. Види цифрових зображень. Колірні моделі. Формати зберігання цифрових фотозображень.
 20. Програмні продукти роботи з фотозображеннями в цифровій формі. Особливості роботи в окремих програмах. Обробка, кодування, збереження та експорт цифрових фотозображень.
 21. Друк фотографій: види, сутність та порядок проведення. Класифікація та характеристики засобів і носіїв для друку цифрових фотозображень, їх вибір. Аналіз одержаних при друку фотозображень. Шляхи та особливості їх подальшого корегування. Зберігання фотографій.  

Після опанування програми:
 • Ви можете пройти скорочений курс "Відео – від простого до складного";
 • можете взяти участь у виїзних денних майстер-класах або фототурах за певними напрямами фотозйомки;
 • фототури організовуються з урахуванням Ваших побажань і мають активно-пізнавальну спрямованість.

Кількість годин, занять, розклад:
 • базова програма – 36 академічних годин;
 • при наявності базових знань можливо вибрати тільки окремі теми;
 • більш розширене, досконалене опрацювання певних тем визначається і оговорюється індивідуально; 
 • кількість годин в занятті, кількість занять і розклад визначається індивідуально; 
 • за окремими темами доцільно проводити заняття по 4-6 годин;
 • програму можна пройти за 1 тиждень, можна проводити заняття 1 раз на тиждень, наприклад, у суботу, тощо…

Вартість

 

дивись в Щоденнику