Про нас
Погода


Життя - це подорож, а не
пункт призначення

Steven Tyler

"Aerosmith"

Відгуки,

пропозиції,

коментарі

   

Метою занять є:
 • вивчення теоретичних основ процесів відеозйомки та подальшої обробки і зберігання одержаних результатів; 
 • набуття практичних навичок вибору та застосування сучасної відеотехніки;
 • набуття практичних навичок проводити відеозйомку практично в будь-яких умовах та оперативно корегувати окремі складові процесу відеозйомки залежно від поставленої мети і умов, що мають місце, для досягнення якісного результату;
 • навчитися аналізувати результати, виявляти і усувати недоліки;
 • набуття практичних навичок роботи з одержаними при відеозйомці матеріалами.

Після занять: 
 • Ви зможете реалізувати свій творчий потенціал;
 • почнете зовсім по-іншому дивитися на навколишній світ та глибше і всебічніше його пізнавати;
 • Ви зможете самостійно вибрати відеокамеру, підібрати до неї різні пристрої та аксесуари залежно від умов і мети зйомки;
 • будете керувати всіма елементами і етапами процесу відеозйомки, а не Ваша відеоапаратура, – автоматичний режим відійде на задній план;
 • такі невідомі слова як  "діафрагма", "чіткість", "глибина різкості", "баланс білого",  "роздільна здатність", "бітрейт", "динамічний діапазон" стануть Вашими друзями і Ви їх почнете вільно використовувати;
 • будете правильно створювати композицію, відео буде "живим";
 • відеофільми будуть яскраво відрізнятися від тих, що були раніше, і від записів друзів;
 • виникне бажання знімати все більше і більше в найменш доступних, "складних" місцях та умовах і … глибше окунутися в мандри.
Особливості:
 • заняття організовані так, щоб учень в доступній формі міг всебічно пізнати як процес відеозйомки, так і окремі його складові, доповнити, удосконалити свої знання та навички;
 • забезпечується максимальний індивідуальний підхід до кожного учня;
 • програма та її складові підбираються індивідуально;
 • при наявних базових знаннях можливо виключити із програми відповідні теми;
 • теорія, обмін досвідом і виконання практичних завдань крокують паралельно разом;
 • виконання домашніх завдань закріплює розглянутий матеріал та розширює інтелектуальний світогляд; 
 • діє принцип послідовності – поки є запитання і відсутні практичні навички – далі не "рухаємося";
 • місце та час занять обумовлюються індивідуально або заняття проводяться під час подорожей;
 • за бажанням організовуються відеотури, в яких всебічно відпрацьовуються практичні завдання, здійснюється обмін досвідом і робота над помилками;
 • кожен працює їз своєю відеоапаратурою. Мінімальні вимоги до відеокамери – наявність наступних режимів: ручної наводки на різкість, виставлення значень видержки і діафрагми в ручному режимі, ручний баланс білого, корегування експозиції, зміна кута направленості  і чутливості вбудованого мікрофона, наявність оптичного трансфокатора (не менше 3-х кратного), можливість підключення виносного мікрофона, зовнішнього компактного освітлювача;
 • з урахуванням дитячої психології програма адаптується під окремий курс "Юний відеооператор".

Програма:
 1. Око – приймач візуальної інформації, вухо – приймач звукової інформації.
 2. Світло, колір та освітлення – визначення і основні характеристики.
 3. Звук – визначення і основні характеристики.
 4. Фізичні основи оптики.
 5. Фізичні основи акустики.
 6. Визначення і зміст фотографії та відеозйомки.
 7. Особливості процесу відеозйомки.
 8. Історія розвитку відеозйомки.
 9. Характеристики відеозображень, звукових "зображень".
 10. Поняття відеоапаратури, її склад та будова. Визначення, будова і класифікація відеокамер, їх основні характеристики. Визначення, будова і класифікація об’єктивів. Призначення, класифікація та принцип роботи вимірювальних пристроїв. Природні та штучні джерела освітлення. Додаткове відеоустаткування.
 11. Формати відеозапису.
 12. Системи передачі кольорів.
 13. Визначення і сутність процесу відеозйомки, її види та складові. Закон взаємокомпенсації. Правила вибору якісних і кількісних характеристик основних складових.
 14. Поняття та загальні відомості про експозицію. Експозиційні параметри. Експозиційні числа. Способи та методи визначення експозиції. Основні фактори, які впливають на вибір експозиції. Особливості корегування значень основних складових експозиції залежно від мети відеозйомки і обладнання, що використовується. 
 15. Особливості процесу наводки на різкість, вибору та здійснення автоматичного або ручного режиму наводки на різкість.
 16. Баланс білого, балансування білого – сутність та методи досягнення.
 17. Особливості зйомки нерухомих об’єктів. 
 18. Особливості великомасштабної, макрозйомки, зйомки з великої відстані.
 19. Особливості зйомки рухомих об’єктів. Створення ефектів руху.
 20. Особливості підводної відеозйомки. 
 21. Композиція, сюжет – свідоме формування відео твору.  Правила композиції. Сюжетна лінія.
 22. Аналіз одержаного відеоматеріалу. Шляхи та засоби покращення зображення і звуку.
 23. Основи роботи з відеоматеріалом в цифровій формі. Формати зберігання цифрових відеоматеріалів. Звукові моделі. Формати зберігання звуку в цифровій формі.
 24. Програмні продукти роботи з відеоматеріалами в цифровій формі.  Захоплення, обробка, кодування, збереження та експорт цифрових відеоматеріалів.

Після опанування програми:
 • Ви можете пройти скорочений курс "Фотографія – це дуже просто";
 • можете взяти участь у виїзних денних майстер-класах або відеотурах за певними напрямами зйомки;
 • відеотури організовуються з урахуванням Ваших побажань і мають активно-пізнавальну спрямованість.

Кількість годин, занять, розклад:
 • базова програма – 36 академічних годин;
 • при наявності базових знань можливо вибрати тільки окремі теми;
 • більш розширене, досконалене опрацювання певних тем визначається і оговорюється індивідуально; 
 • кількість годин в занятті, кількість занять і розклад визначається індивідуально; 
 • за окремими темами доцільно проводити заняття по 4-6 годин;
 • програму можна пройти за 1 тиждень, можна проводити заняття 1 раз на тиждень, наприклад, у суботу, тощо…

Вартість

 

дивись в Щоденнику